საგზაო ბოძკინტი ZT14060

• სიმაღლე: 500 მმ

• დიამეტრი: Ø 80 მმ

• წონა: 1,350 კგ

• მასალა: 100 TPU-PU