საგზაო ციმციმა 11835

• სიგრძე: 600 მმ

• სიგანე: 600 მმ

• წონა: 9.8 კგ

კატეგორია: