საგზაო ციმციმა 11860

• სიგრძე: 400 მმ

• სიგანე: 400 მმ

• წონა: 7.6 კგ

კატეგორია: