საორიენტაციო ბოძკინტი

👉 რა მახასიათებლები აქვს ბოძკინტებს❓
🔸 ისინი ტერიტორიის მოსანიშნ საუკეთესო საშუალებად ითვლებიან.
🔸 დრეკადი რეზინის საშუალებით უძლებენ ძალიან დიდ დატვირთავს და არ ზიანდებიან.
🔸მანქანის მაღალი სიჩქარე ბოძკინტებს ვერ აზიანებს და შეუიარაღებლი ხელით შეუძლებელია მისი ადგილიდან მოხსნა.